Coaching menadżera – audycja „Strefa szefa”

Coaching menadżera – audycja „Strefa szefa”

Tutaj posłuchasz audycji, w której uczestniczyłem.