Coaching

      Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby. Ta definicja wskazuje na najważniejsze i odróżniające cechy dziedziny coachingowej.Oznacza to, że składa się z kilku spotkań, które tworzą całość. Pomiędzy nimi jest przestrzeń, która stwarza pole do doświadczeń i odkryć. Wszystko, co dzieje się w przerwie, jest także niezwykle istotnym elementem procesu. Oznacza to, że proces ma działać wzmacniająco. Bazą wzmacniania i siłą wsparcia jest potencjał klienta, a nie działanie zewnętrzne. Rolą coacha jest pomoc klientowi w znalezieniu dostępu do jego zasobów. Oznacza to, że klient jest zarówno autorem jak i wykonawcą następujących w wyniku procesu zmian.

Profesjonalizm coacha polega na umiejętnym towarzyszeniu klientowi w podejmowaniu decyzji, planowaniu zmian i szukaniu w sobie siły do ich realizacji. Sukcesem jest świadomość klienta, że to on sam dokonał zmiany i osiągnął założony cel. Oznacza to, że w żadnej sytuacji coach nie może wchodzić w rolę dyrektywnego doradcy. W procesie coachingu wartość mają tylko te odkrycia czy wnioski, do których klient dochodzi sam, nawet, jeśli w tej drodze towarzyszył mu coach.

      W coachingu chodzi o to, by klient nauczył się, w jaki sposób może korzystać z tego, co jest mu (już i stale) dostępne i zależne od niego. Do każdego, kto jest zainteresowany rozwojem. Coaching jest odpowiedzią na obecną w każdym z nas potrzebę doskonalenia. W coachingu chodzi o rozwijanie, udoskonalanie, wzmacnianie – siebie samego.

• Indywidualne podejście
• Szacunek dla wartości, ideologii, osoby i jej wewnętrznego świata
• Wielopoziomowe, całościowe i systemowe postrzeganie zjawisk
• Efektywność
• Naturalność i prostotę

• Osoby, które chcą podwyższyć jakość tego, co robią dobrze
• Osoby, które chcą robić lepiej to, z czym sobie nie radzą
• Osoby, które chcą zyskać większą samoświadomość i wzmocnić siebie
• Osoby, które chcą podwyższyć jakość swojego życia
• Osoby, które chcą przejąć pełną odpowiedzialność za własne życie
• Osoby, które przeczuwają, że można więcej, pełniej i piękniej
Krótko mówiąc: Osoby, które chcą!

• Poszerzenie samoświadomości
• Więcej satysfakcji i radości
• Szybki rozwój posiadanych zasobów
• Wzrost efektywności
• Więcej możliwości
• Wzrost profesjonalizmu – nowe szanse na awans
• Większa pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy

WIELOPOZIOMOWOŚĆ

Holistyczne podejście owocuje wzrostem systemowej świadomości danej jednostki. Osoba poszerza własne rozumienie wzajemnych wpływów systemowych, myślenia przyczynowo-skutkowego, działania strategicznego, itp. Wzrost świadomości i samoświadomości jednostki wprost owocuje dla organizacji, której ta jednostka jest częścią.

 

OBOWIĄZKI COACHA.

• Wiara w klienta i jego możliwości
• Szacunek dla świata klienta, jego idei, wartości i wierzeń
• Akceptacja dla suwerenności każdej jednostki
• Zawieranie klarownych umów i stosowanie się do nich

PRAWA COACHA.

• Wybór klienta
• Wybór zakresu i obszaru pracy
• Wycena własnej pracy
• Całkowita poufność procesu
• Uczestnictwo w czasie wyjaśniania kwestii spornych lub reklamacji

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ.

Coaching stwarza możliwość bardzo precyzyjnych działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki temu praca jest wyjątkowo efektywna.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU.

Coach dojeżdża do Klienta (do firmy). Standardowa sesja trwa około 90 minut i odbywa się raz w miesiącu. Dzięki temu pracownik może bez większych zakłóceń wypełniać swoje obowiązki zawodowe.

MOTYWACJA.

Indywidualny tryb pracy nie tylko przyśpiesza pojawianie się oczekiwanych efektów i wzmacnia motywację konkretnego pracownika. Dodatkowo wpływa motywująco na zespół, którego częścią jest ów pracownik.

WZMOCNIENIE.

Coaching wzmacniając konkretną osobę powoduje również wzmocnienie tego ogniwa organizacji, w którym ta osoba działa.

PRAWA KLIENTA:

• Wybór coacha
• Ustalanie celów coachingowych lub rezygnacja z nich (zmiana)
• Gwarancja całkowitej poufności procesu ze strony coacha
• Wysokie oczekiwania i wymagania wobec coacha
• Ustalanie reguł współpracy
• Wymaganie wysokiej jakości usługi
• Możliwość złożenia reklamacji w sytuacji wątpliwości lub wyraźnego niezadowolenia z usługi
• Świadomość podejmowanych zobowiązań i podziału odpowiedzialności
• Przekazanie informacji o możliwościach reklamacyjnych w sytuacji niezadowolenia klienta

OBOWIĄZKI KLIENTA.

• Możliwie największe zaangażowanie w proces coachingowy
• Przejęcie odpowiedzialności za własne wysiłki i efekty
• Rzetelne traktowanie podejmowanych zobowiązań
• Przejęcie odpowiedzialności za efekty własnej pracy
• Wewnętrzne zobowiązanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa
• Świadomość podejmowanych zobowiązań i podziału odpowiedzialności

ROZWÓJ.

Promowanie zmian w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania, poprzez ich nowatorskie działania i modelowanie postaw.